1) TECZKA TYP A - składana na płasko, ten model polecamy
na materiały o nie dużej objętości np. 10 kart A4

2) TECZKA TYP B - teczka z grzbietem 5 mm, ten model
teczki polecamy na materiały o większej objętości,
np. 60 kart A4

Dodaj pliki


    Wypełnij zamówienie

    Ten produkt wymaga dołączenia pliku
    Ilość stron powinna zawierać się pomiędzy 1 a 9999999

    Teczki offset

    Kalkulacja dla Ciebie