Papier firmowy drukowany na naszej maszynie może być użyty tylko i wyłącznie w drukarkach atramentowych !

Druk cyfrowy, z powodu wysokiej temperatury w piecu utrwalającym, nie nadaje się do przetworzenia w biurowych drukarkach laserowych (ta sama technologia utrwalania powoduje rozpuszczenie się druku i odbicie na wałkach, a co za tym idzie, na papierze drukowanym).

Dodaj pliki


    Wypełnij zamówienie

    Ten produkt wymaga dołączenia pliku
    Ilość stron powinna zawierać się pomiędzy 1 a 9999999

    Papier firmowy

    Kalkulacja dla Ciebie